​                                                                                                           रक्तदाता   नोंदणी

जनसेवा फाऊंडेशन,अकोले ह्या वेबसाइट वर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आपण सोबत  मिळून नक्कीच आपला देश सर्व बाजूने परिपूर्ण करूया!

''janasaevaa

        hIca                   qQSvarsaevaa""

'' maanava kI  

        seavaa hI

    qQSvarkI

          saevaa""

     svaamaI  ivaveakan/ad

​आमच्यात जोडून   सर्वगुणसंपन्न   भारत देश बनवण्यात सहभागी व्हा!

''  dehapaasaUna devaakDe 

        jaataanaa maYyae 

   deSa laagataae 

             AaNaI

  AapaNa tyaacae

        deNa/ laagataae ""

   

   svaata/PyavaIr saavarkr

​आमचा प्रवास

​सर्वप्रथम पर्यावरण पूरक शाडू मातीचे गणेशमूर्ती ही संकल्पना घेऊन आम्ही काही मित्रांनी "निसर्ग सखा संस्था" हे एक संघटन तयार केले.ह्या अंतर्गत आम्ही फटाके मुक्ति अभियान यशस्विरीत्या राबवले. 

२०१२

निसर्ग सखा संस्थेतून "साम्राज्य प्रतिष्ठान" ह्या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.

​ह्यांतर्गत आम्ही शिवजयंती सोहळे ;सार्वजनिक गणेशोत्सव सारखे कार्यक्रम घेतले.

२०१३

२०१४

​एकोपा टिकवून ठेवण्यासाठी साम्राज्य प्रतिष्ठान आणि शिवंभ प्रतिष्ठान ह्यांचे विलणीकरण करून शिवसाम्राज्य प्रतिष्ठान स्थापले गेले.

हयातून पुन्हा "जनसेवा फाऊंडेशन अकोले" ह्या ​सामाजिक संस्थेचा जन्म झाला.

२०१८

​            चि.देवेंद्र यशवंत आभाळे

       (अध्यक्ष,जनसेवा फाऊंडेशन अकोले)

"२१ वे शतक हे तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांनी परिपूर्ण आहे.आज आपल्या देशाची ६१% लोकसंख्या कार्यात्मक आहे.ह्यासाठी युवकांना संघटीत करून त्यांची ऊर्जा समाज उपयोगी कार्यात वळवणे हाच आमचा हेतु आहे."

​वृक्षारोपण

आमचे

   काम

युवक 

​संघटन

​लोकजागृती

पर्यावरण  ​ संवर्धन

कौतुकाची थाप!

PicsArt_09-08-10.01.16
PicsArt_09-08-10.01.16

PicsArt_09-08-09.52.23
PicsArt_09-08-09.52.23

PicsArt_09-08-10.01.16
PicsArt_09-08-10.01.16

1/2

​जनसेवा वृक्षारोपण जनजागृती मोहीम

​जनसेवा फाऊंडेशन    पर्यावरणपूरक  गणेशोत्सव

LOCATE US

​Donate US!

To donate, please take the time to fill out the information below.

​आमच्यात सहभागी व्हा!

"चला देश बदलवूया"

​connect us on whatsapp

​8888876001

Gradient
  • Instagram

​join us on instagram