Meet The Team

​देवेंद्र आभाळे

​अध्यक्ष

अभयसिंह पोखरकर

उपाध्यक्ष

​श्रेयस पापळ

​कार्याध्यक्ष

निखिल वाकचौरे

सचिव

रोहित बर्वे

श्रेयस भांगरे

शुभम जाधव

प्रथमेश ईपकल

सार्थक धुमाळ

मोहित चौधरी

कुलदीप देशमुख

ऋषिकेश भोर

संतोष पिसे

शुभम गोर्डे

विशाल आल्हाट

ऋषि नवले

अनिकेत जाधव

स्वप्नील गोडे

प्रत्यष चावडे

सुदर्शन नवले

शुभम गणपत नवले

शुभम जालिंदर नवले

रवी हासे

आशिष शेळके

राहुल जाधव

प्रदीप हळकुंडे

योगेश वाकचौरे

शुभम कानवडे

व्यंकटेश वाळूंज

ऋषिकेश शिंदे

सुमीत संकलेचा

रचना बनसोडे

आशिती जाधव

कांचन सोनार

सरोज बिंद

ऋतुजा चौधरी

तेजल कचरे

​पूजा नाडेकर

कांचन मेंगाळ

​किरण बोडके

मोईन पठाण

निखिल गोरखा

सौरभ पाचपुते

रोहित देशमुख

​विशाल शेळके

Meet The Team

​देवेंद्र आभाळे

​अध्यक्ष

रोहित बर्वे

​निखिल वाकचौरे

श्रेयस भांगरे

शुभम जाधव

प्रथमेश ईपकल

सार्थक धुमाळ

मोहित चौधरी

कुलदीप देशमुख

ऋषिकेश भोर

संतोष पिसे

शुभम गोर्डे

विशाल आल्हाट

ऋषि नवले

अनिकेत जाधव

स्वप्नील गोडे

प्रत्यूष  चावडे

सुदर्शन नवले

शुभम गणपत नवले

शुभम जालिंदर नवले

अभयसिंह पोखरकर

श्रेयस पापळ

रवी हासे

आशिष शेळके

राहुल जाधव

प्रदीप हळकुंडे

योगेश वाकचौरे

शुभम कानवडे

व्यंकटेश वाळूंज

ऋषिकेश शिंदे

सुमीत संकलेचा

रचना बनसोडे

आशिती जाधव

कांचन सोनार

सरोज बिंद

ऋतुजा चौधरी

तेजल कचरे

​स्वप्नाली जेडगुले

​पूजा नाडेकर

कांचन मेंगाळ

​किरण बोडके

मोईन पठाण

निखिल गोरखा

सौरभ पाचपुते

रोहित देशमुख

​विशाल शेळके

आदेश देशमुख
अनिकेत तळपाडे
अंकुश   काळे
दीपक नाईकवाडी
कुणाल   जंगम
पंकज आवारी

​निशाल नाईकवाडी

​साहिल करपे

-:NOTICE:-

​सभासदांनी आपले ओळखपत्र आमच्या कार्यालयातून गोळा करावे.

  • Instagram
  • YouTube